DANH MỤC: Software design services

(Tiếng Việt)

Dịch vụ thiết kế phần mềm (Software design) là một quá trình giải quyết vấn đề và lập kế hoạch cho một giải pháp phần mềm. Sau khi các mục đích và đặc điểm kĩ thuật của phần mềm được quyết định, lập trình viên sẽ thiết kế hoặc thuê người thiết kế để phát triển một kế hoạch cho giải pháp phần mềm. Nó bao gồm các thành phần cấp thấp, các vấn đề thuật toán cũng như một khung nhìn kiến trúc.

Khi có nhu cầu quản lý Doanh nghiệp của một cách chuyên nghiệp quà hiệu quả hơn. Thì phần mềm là một công cụ đắc lực nhất. Nhưng quá trình thiết kế phần mềm cũng làm cho một số Doanh nghiệp gặp không ích khó khăn:

– Bạn lo lắng phần mềm sao khi thiết kế không phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Vì bạn không am hiểu về lĩnh vực thiết kế phần mềm

– Việc thực hiện trên phầm mềm còn khó khăn hơn so với các cách thực hiện trước đây

QUY TRÌNH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHẦN MỀM?

1. Tiếp nhận ý kiến của khách hàng:

– Lắng nghe ý kiến của khách hàng, Phân tích các vấn đề mà khách hàng quan tâm.

– Tư vấn các vấn đề cần thiết và phát sinh khi khách hàng chưa nói đến.

2. Thiết kế các mẫu giao diện và các thao tác trên phần mềm khi hoàn thành:

– Từ các nhu cầu quản lý của khách hàng Công ty thiết kế phần mềm SKYTECH sẽ phát thảo giao diện sao khi hoàn thành cho khách hàng. Các nội dung hiển thị cũng như các nút chức năng về công dụng và vị trí cũng như màu sắc của nó cho khách hàng trước khi thực hiện trên từng màng hình của hệ thống phần mềm.

– Khi khách hàng thống nhất về giao diện và tính năng thì công ty sẻ thực hiện trình bài toàn thể hệ thống phần mềm. Cách thức hoạt động một lần nữa cho toàn bộ nhân sự liên quan của khách hàng thống nhất.

3. Thực hiện dịch vụ thiết kế phần mềm:

– Kết thúc quy trình thống nhất các bước thực hiện Công ty SKYTECH sẽ thực hiện phần mềm trên từng giao điện.

– Báo cáo tiến độ cho khách hàng và cho khách hàng kiểm duyệt theo mẫu thiết kế trước.

4. Nâng cấp và bảo trì phần mềm:

– Công ty chúng tôi tiếp nhận mội thông tin phản ánh từ phần mềm. Nâng cấp cho phù hợp với mục đích hoạt động của doanh nghiệp theo từng thời điểm

(Tiếng Việt) Tổng quan về Quản trị nguồn nhân lực – HRM

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Online sales management software

Online sales management software Free online sales management software is an ideal choice to experience

The best sales management software

Sales management software Sales management software is an indispensable sales tool if you want to

CASHING SOFTWARE SOFTWARE – CAFE – KARAOKE

Restaurant payment software is a reasonable choice for restaurant owners to meet customers’ order during

Software management materials – works – goods

Material management software Software products for commodity management, material balance and production planning for businesses.

Office management software

Office management software Office management software has been widely used in the last 5 years

Furniture Supermarket Management Software

Management software for furniture supermarkets, furniture stores is faster and simpler thanks to professional retail

Bookstore management software

Bookstore management software With experience in deploying bookstore management software for many bookstores in Danang

Professional restaurant cash register software

Professional restaurant cash register software Restaurant payment software is a reasonable choice for restaurant owners