DANH MỤC: Knowledge

(Tiếng Việt)

Kiến Thức Giải pháp Phần Mềm thông minh SKYTECH

* Các lĩnh vực dịch vụ chính về chúng tôi

1. Tư vấn và thiết kế giải pháp công nghệ thông tin;
2. Xây dựng phần mềm;
3. Thiết kế và xây dựng giải pháp cổng thông tin điện tử;
4. Tư vấn và thi công các thiết bị phần cứng;
5. Tư vấn và thiết kế website;
6. Tư vấn và triển khai các dịch vụ digital marketing;

Các mục tiêu Giới thiệu công ty về chúng tôi

Mục tiêu của SKYTECH là hỗ trợ các đơn vị kinh tế, xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kinh doanh trên mạng internet toàn cầu đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

Các sản phẩm của SKYTECH đều được phát triển dựa trên đòi hỏi từ thực tiễn và phải đáp ứng. Giải quyết ngay lập tức các yêu cầu về quản trị, điều hành, kinh doanh của Khách hàng cũng như các yêu cầu về phát triển, mở rộng của Khách hàng trong tương lai.

Facebook Marketing 4.0 trends in 2023

Facebook marketing is considered an important advertising channel that businesses are aiming for. Let  

How to promote the best website for sales

Many businesses when building a sales website often rely on their own experience and touch

Utility for websites on mobile devices

A mobile optimized website is slowly becoming a design factor in terms of customer experience.

The secret to increasing sales thanks to Facebook

The secret to increasing sales thanks to Facebook. When familiar with products, services and incentives

Why advertise on Facebook?

More than 80% of major advertising companies in the US use Facebook Ads to promote

Instructions for Creating a Simple – Effective Sales Website

In the current technology era, creating a free sales website has become a basic stepping

How effective is Facebook advertising?

How to advertise for Facebook? Facebook is currently the largest free social network in Vietnam

What factors affect the price of Facebook ads?

What factors affect the price of Facebook ads? The issue of running cheap or expensive

How to Create Quality Backlink – Effective

Backlink is the link from other websites to your website – is the most effective

Simple website design tips to attract customers

Website design secrets 1. Content is concise and concise. Website design secrets. When building content