DANH MỤC: Digital conversion

(Tiếng Việt)

Chuyển đổi số tại SKYTECH. Chúng tôi chia sẽ giải pháp marketing online hiệu quả nhất 

* Các lĩnh vực dịch vụ chính về chúng tôi

1. Tư vấn và thiết kế giải pháp công nghệ thông tin;
2. Xây dựng phần mềm;
3. Thiết kế và xây dựng giải pháp cổng thông tin điện tử;
4. Tư vấn và thi công các thiết bị phần cứng;
5. Tư vấn và thiết kế website;
6. Tư vấn và triển khai các dịch vụ digital marketing;

Các mục tiêu Chuyển đổi số của chúng tôi

Mục tiêu của SKYTECH là hỗ trợ các đơn vị kinh tế, xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kinh doanh trên mạng internet toàn cầu đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

Các sản phẩm của SKYTECH đều được phát triển dựa trên đòi hỏi từ thực tiễn và phải đáp ứng. Giải quyết ngay lập tức các yêu cầu về quản trị, điều hành, kinh doanh của Khách hàng cũng như các yêu cầu về phát triển, mở rộng của Khách hàng trong tương lai.

AI Artificial Intelligence – Applied In Management Software

Technology 4.0 is increasingly developing, leading to the birth of many software technology solutions. In

GPT Chat Application Into Material Warehouse Management Software

With outstanding features, Chat GPT is considered as an “omnipotent” tool globally, which can even

Digital Transformation Trends – ERP Implementation 2021

In the 4.0 era, an inflexible ERP system will be a wall to hinder the

Digital Conversion Software – New Number , Technology 4.0

Software Digital Transformation is the application of the most advanced technologies in business processes, thereby