DANH MỤC: Online marketing knowledge

(Tiếng Việt)

Kiến thức marketing online tại SKYTECH. Chúng tôi chia sẽ giải pháp marketing online hiệu quả nhất 

* Các lĩnh vực dịch vụ chính về chúng tôi

1. Tư vấn và thiết kế giải pháp công nghệ thông tin;
2. Xây dựng phần mềm;
3. Thiết kế và xây dựng giải pháp cổng thông tin điện tử;
4. Tư vấn và thi công các thiết bị phần cứng;
5. Tư vấn và thiết kế website;
6. Tư vấn và triển khai các dịch vụ digital marketing;

Các mục tiêu Giới thiệu công ty về chúng tôi

Mục tiêu của SKYTECH là hỗ trợ các đơn vị kinh tế, xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kinh doanh trên mạng internet toàn cầu đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

Các sản phẩm của SKYTECH đều được phát triển dựa trên đòi hỏi từ thực tiễn và phải đáp ứng. Giải quyết ngay lập tức các yêu cầu về quản trị, điều hành, kinh doanh của Khách hàng cũng như các yêu cầu về phát triển, mở rộng của Khách hàng trong tương lai.

Facebook Marketing 4.0 trends in 2023

Facebook marketing is considered an important advertising channel that businesses are aiming for. Let  

The secret to increasing sales thanks to Facebook

The secret to increasing sales thanks to Facebook. When familiar with products, services and incentives

Why advertise on Facebook?

More than 80% of major advertising companies in the US use Facebook Ads to promote

How effective is Facebook advertising?

How to advertise for Facebook? Facebook is currently the largest free social network in Vietnam

What factors affect the price of Facebook ads?

What factors affect the price of Facebook ads? The issue of running cheap or expensive

Cost Effective Optimization When Run Google Adwords Ads

Google Adwords advertising when well optimized, this is not an expense but an effective investment. In

Should you choose Facebook ads or Google Adwords?

Facebook or Google are two giants on the Internet and both rely on available resources

Compare Google Ads and  SEO – Which form should I choose?

Google Ads and  SEO  are the two main methods of Search Engine Marketing (Marketing through

Effective online marketing plan

Online Marketing Plan Making an online marketing plan is simply outlining all that is important

Online marketing experience

Marketing Online As you know, online marketing is an effective way of marketing involving advertising