DANH MỤC: News

(Tiếng Việt)

Tin tức SKYTECH bao gồm: tin tức công nghệ, tin tức marketing, tin tức lập trình

* Các lĩnh vực dịch vụ chính về chúng tôi

1. Tư vấn và thiết kế giải pháp công nghệ thông tin;
2. Xây dựng phần mềm;
3. Thiết kế và xây dựng giải pháp cổng thông tin điện tử;
4. Tư vấn và thi công các thiết bị phần cứng;
5. Tư vấn và thiết kế website;
6. Tư vấn và triển khai các dịch vụ digital marketing;

Các mục tiêu Giới thiệu công ty về chúng tôi

Mục tiêu của SKYTECH là hỗ trợ các đơn vị kinh tế, xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kinh doanh trên mạng internet toàn cầu đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

Các sản phẩm của SKYTECH đều được phát triển dựa trên đòi hỏi từ thực tiễn và phải đáp ứng. Giải quyết ngay lập tức các yêu cầu về quản trị, điều hành, kinh doanh của Khách hàng cũng như các yêu cầu về phát triển, mở rộng của Khách hàng trong tương lai.

How to promote the best website for sales

Many businesses when building a sales website often rely on their own experience and touch

Utility for websites on mobile devices

A mobile optimized website is slowly becoming a design factor in terms of customer experience.

AI Artificial Intelligence – Applied In Management Software

Technology 4.0 is increasingly developing, leading to the birth of many software technology solutions. In

GPT Chat Application Into Material Warehouse Management Software

With outstanding features, Chat GPT is considered as an “omnipotent” tool globally, which can even

[ HOT SALE BLACK FRIDAY ] PROMOTION UP 50% OFF

Responding to the HOT SALE BLACK FRIDAY event in 2022 and wishing to bring our

[ Black Friday 2022 ] Sale Up to 60% Full Web Design Package

In response to the year-end sale and Black Friday 2022, SKYTECH launches a huge promotion

The secret to increasing sales thanks to Facebook

The secret to increasing sales thanks to Facebook. When familiar with products, services and incentives

Why advertise on Facebook?

More than 80% of major advertising companies in the US use Facebook Ads to promote

Outstanding features of Property Management Software

Asset management software is a total solution designed and built for use in state agencies.

Instructions for Creating a Simple – Effective Sales Website

In the current technology era, creating a free sales website has become a basic stepping