DANH MỤC: Chuyển đổi số

Chuyển đổi số tại SKYTECH. Chúng tôi chia sẽ giải pháp marketing online hiệu quả nhất 

* Các lĩnh vực dịch vụ chính về chúng tôi

1. Tư vấn và thiết kế giải pháp công nghệ thông tin;
2. Xây dựng phần mềm;
3. Thiết kế và xây dựng giải pháp cổng thông tin điện tử;
4. Tư vấn và thi công các thiết bị phần cứng;
5. Tư vấn và thiết kế website;
6. Tư vấn và triển khai các dịch vụ digital marketing;

Các mục tiêu Chuyển đổi số của chúng tôi

Mục tiêu của SKYTECH là hỗ trợ các đơn vị kinh tế, xã hội tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kinh doanh trên mạng internet toàn cầu đạt hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất.

Các sản phẩm của SKYTECH đều được phát triển dựa trên đòi hỏi từ thực tiễn và phải đáp ứng. Giải quyết ngay lập tức các yêu cầu về quản trị, điều hành, kinh doanh của Khách hàng cũng như các yêu cầu về phát triển, mở rộng của Khách hàng trong tương lai.

AI Trí Tuệ Nhân Tạo – Áp Dụng Vào Trong Phần Mềm Quản Lý

Công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều giải

Ứng Dụng Chat GPT Vào Phần Mềm Quản Lý Kho Vật Tư

Với những tính năng vượt trội, Chat GPT được đánh giá như một công cụ

Xu Hướng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp – Triển Khai ERP 2022

Xu Hướng Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp – Triển Khai ERP 2022. Trong thời đại

Phần Mềm Chuyển Đổi Số – Đầu Số Mới , Cách mạng 4.0

Phần mềm Chuyển đổi số là việc doanh nghiệp áp dụng những công nghệ tiên tiến