12 Directives trong Laravel Blade

12 Directives trong Laravel Blade có thể sẽ hữu dụng cho bạn

Mở đầu

Nếu các bạn đã từng sử dụng Laravel, dù là master hay newbie thì có lẽ cũng không xa lạ gì với khái niệm Blade trong Laravel. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu 12 directives trong Laravel Blade. Có thể có những cái bạn đã quen thuộc, nhưng cũng sẽ có những thứ bạn hiếm hoặc chưa bao giờ sử dụng. Cùng thử tìm hiểu xem nhé 😄

1. @include

Bạn có thể sử dụng @include để đính kèm một file blade khác trong view hiện tại. Nó hoạt động như include của PHP cơ bản vậy

@include('layouts.sidebar')

Bạn cũng có thể truyền một mảng để truyền dữ liệu tới view kia như sau

@include('layouts.sidebar', ['sidebars' => $sidebars])

2. @includeWhen

Một directive mở rộng của @include. Bạn sẽ có thể include một view nếu thỏa mãn điều kiện đã cho.

@includeWhen($isUserAdmin, 'users.admin_card', ['user' => $user])

4. @push & @stack

Laravel Blade cho phép bạn định nghĩa một placeholder, trong đó sẽ gọi @stack, sau đó ở trong view con sẽ sử dụng @push để đẩy giá trị vào stack đó

// Main view
@stack('script')
// Chid view
@push('script')
     // content here
@endpush

5. @php

Bạn có thể sử dụng code PHP trong view như cách thông thường với việc mở và đóng thẻ PHP <?php ?>. Nhưng Laravel cũng cấp 1 directvie là @php. Cách hoạt động thì vẫn như vậy nhưng nhìn code của chúng ta trông sẽ clean hơn (theo cảm quan của mình là vậy 😄)

@php
  // Code here
@endphp

6. @errors

Một directive khá hữu dụng cho việc validate nè

@error('title')
  <div class="alert alert-danger">{{ $message }}</div>
@enderror

7. @json

Nếu bạn cần truyền một mảng vào javascript thì sao. Đơn giản nhất thì sử dụng json_endcode. Và đây là một lựa chọn khác cho bản, kết quả là một nhưng lại đơn giản là nhìn code trong clean hơn thôi 😄. Ở đây mình dùng trực tiếp trong <script></script>, nhưng thực tế thì không nên nhé

<script>
  let posts = @json($posts)
</script

8. @verbatim

Nếu bản cần hiển thị biến Javascript trong phần lớn view, bạn có thể bọ HTML trong @verbatim

@verbatim
  <div class="container">
    Hello, {{ name }}.
  </div>
@endverbatim

9. @auth@guest

Nếu bạn có view mà chỉ muốn render cho những người dùng đăng nhập thì có thể sử dụng directive này

@auth
  // The user is authenticated...
@endauth

@guest
  // The user is not authenticated...
@endguest

Cụ thể hơn, bạn muốn check kĩ xem quyền nào được truy cập

@auth('admin')
  // The user is authenticated...
@endauth

10. @inject

Nếu bạn muốn nhận một giá trị từ Service Container vào view của mình thì có thể sử dụng directive này

@inject('menu', 'App\Services\MenuService')

// then in your view

{!! $menu->render() !!}

11. @isset and @empty

Chúng ta có thể thay thể

@if(isset($var))
// your logic here
@endif

@if(empty($var))
// your logic here
@endif

bằng

@isset($var)
// your logic here
@endisset

@empty($var)
// your logic here
@endempty

12. @csrf and @method

Có lẽ @csrf cũng không còn xa lạ với mọi người nữa

<form method="POST" action="/action">
@csrf
</form>

Form HTML thì sẽ không có những method như PUT, PATCH, DELETE. Do đó bạn cần dùng @method nếu bản sử dụng các phương thức này

<form method="POST" action="/action">
@method('PUT')
</form>

Tài liệu tham khảo:

 

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để nhận được hỗ trợ và tư vấn miễn phí:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SKYTECH

Địa chỉ: Lô 43 P3.10 Đường Hòa Bình 4, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

VPĐD: 320 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0941300639 ; 0902401024

Emailsales@skytechkey.com

Facebookhttps://www.facebook.com/SkyTechKey/

Instagramhttps://www.instagram.com/skytechkey/

Twitterhttps://twitter.com/SkyTechDaNang

Hotline: 0905 063 126
Zalo: 0905.063.126