Câu hỏi

Tôi không ở Đà Nẵng thì làm việc với WS247 bằng cách nào?

Trả lời

Có thể làm việc qua Telegram, Facebook hay Zalo… Thanh toán trước 50% và hoàn thành nốt 50% còn lại khi xong sản phẩm.