Câu hỏi

Tôi là cá nhân có làm web được không?

Trả lời

Dù bạn là cá nhân hay công ty thì đều có thể làm web, hiện tại lập một website thông thường không cần giấy phép gì cả.